Usługi geodezyjno - kartograficzne

Urządzenie geodezyjneFirma Geodezja Warmińska świadczy szeroką gamę usług geodezyjno-kartograficznych. Specjalizujemy się w obsłudze geodezyjnej inwestycji budowlanych, podziałach nieruchomości, mapach do celów projektowych, inwentaryzacjach powykonawczych i pomiarach odkształceń i przemieszczeń budynków

Prowadzimy działania w zakresie:

  • usługi ogólnogeodezyjne – przeznaczone dla klientów indywidualnych. W zakresie tych usług oferujemy tworzenie map do celów projektowych, tyczenie budynków oraz inwentaryzacje powykonawcze. ;

  • geodezja przemysłowo-inżynieryjna – świadczymy kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji, obejmującą budowę dużych obiektów kubaturowych, hal, mostów, i wiaduktów. Zapewniamy również obsługę geodezyjną podczas budowy dróg.

  • ewidencjonowanie gruntów, budynków i lokali – zajmujemy się przeprowadzaniem podziałów nieruchomości, wznowieniem granic oraz rozgraniczeniem posiadłości. Dodatkowo specjalizujemy się w sporządzaniu kompleksowej dokumentacji niezbędnej do celów prawnych.

Kiedy warto skorzystać z usług geodezyjno-kartograficznych?

Usługi geodezyjno-kartograficzne są niezbędne zarówno podczas budowy domu, jak i realizacji dużych inwestycji budowlanych. Warto skorzystać z naszych usług, gdy planujesz podział działki, chcesz dokonać zmiany przeznaczenia gruntu lub potrzebujesz precyzyjnych pomiarów do projektu budowlanego. Zapewniamy profesjonalizm, terminowość i pełne zadowolenie z naszych usług.